สหกรณ์ออมทรัพย์ ธกส. จำกัด (สอ.ธกส.) ใช้คุกกี้(cookies) เพื่อพัฒนาประสบการณ์ของผู้ใช้ให้ดียิ่งขึ้น นโยบายความเป็นส่วนตัว

ปฏิทิน สอ.ธกส.

การชำระเงิน

การโอนเงินผ่านธนาคารเพื่อทำธุรกรรมกับสหกรณ์ฯ สมาชิกต้องนำใบ Pay In ของธนาคาร ส่งแฟกซ์ หรือผ่าน Line@ ของสหกรณ์ฯ

โดยแจ้งภายในวันที่ทำรายการ ระบุเลขทะเบียน ชื่อ-สกุล และประเภทรายการ แฟกซ์มาที่ 02-5793311 หรือ 02-5795533

ช่องทางการติดต่อ

ที่อยู่

สหกรณ์ออมทรัพย์ ธกส. จำกัด

2346 อาคารโพเดียม ชั้น 5 ถนนพหลโยธิน แขวงเสนานิคม

เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

E-mail

baaccoop@gmail.com

 

 

โทรศัพท์และโทรสาร

โทรศัพท์ 0-2096-9222

โทรสาร 0-2579-3311, 0-2579-5533

 

เริ่มต้นใช้งาน BCoopM

Download

บริการแจ้งเตือนผ่าน Line ที่