สกสนิวส์
- ตุลาคม 62 - มกราคม 63
- พฤษภาคม - กันยายน 2562
- มกราคม - เมษายน 2562
- กันยายน - ธันวาคม 2561
- พฤษภาคม - สิงหาคม 2561
- มกราคม - เมษายน 2561
- ตุลาคม - ธันวาคม 2560
- กรกฏาคม - กันยายน 2560
- เมษายน - มิถุนายน 2560
- มกราคม - มีนาคม 2560
- พฤศจิกายน - ธันวาคม 2559
- กันยายน - ตุลาคม 2559
- กรกฏาคม - สิงหาคม 2559

รายงานย่อทัพย์สิน
-รายงานย่อทรัพย์สิน ส.ค. 63
-รายงานย่อทรัพย์สิน ก.ค. 63
-รายงานย่อทรัพย์สิน มิ.ย. 63
-รายงานย่อทรัพย์สิน พ.ค. 63
-รายงานย่อทรัพย์สิน เม.ย. 63

รายงานกิจการ
- รายงานกิจการประจำปี 2561
- รายงานกิจการประจำปี 2560
- รายงานกิจการประจำปี 2559
- รายงานกิจการประจำปี 2557

ทรัพย์ขายทอดตลาด
- คดีแดงของศาลแพ่ง
- คดีแดงของศาล จ.อุบลราชธานี
- คดีแดงของศาล จ.ลำปาง
- คดีแดงของศาล จ.อุดรธานี
- คดีแดงของศาล จ.เชียงราย
- คดีแดงของศาล จ.มหาสารคาม
- คดีแดงของศาล จ.ลำปาง

สสอ.รรท.
- ประกาศรับสมัคร สสอ.รรท รอบพิเศษ อายุ 57 - 60 ปี หมด 31 ก.ค.62
- ใบสมัคร สสอ.รรท รอบพิเศษ อายุ 57 - 60 ปี
- เอกสารสมัคร สสอ.รรท.
- (สสอ.รรท.) รายงานการพ้นสภาพถึงแก่กรรม และลาออก ประจำเดือน มิ.ย.60
- ประกาศการรับสมัครสมาชิก สส.ชสอ. รอบที่ 8/2560
- ประกาศรับสมัคร สสอร. รอบที่ 7/2560
- ประกาศรับสมัคร สสอร. สำหรับสมาชิกที่อายุเกิน 57 ปี เป็นกรณีพิเศษ
- รายงานทะเบียนสมาชิกเพื่อคงสภาพปี 2560
- รายงานการพ้นสภาพถึงแก่กรรม และลาออก ประจำเดือน ธ.ค.59
- แบบแจ้งสงเคราะห์ศพล่วงหน้าและใบลาออก


  Pages       1/16    
   1 2 3 4 5 6 7 8 9 
ข่าวสารสหกรณ์
-สอ.ธกส. กำหนดวันซื้อหุ้นพิเศษสำหรับสมาชิกเกษียณอายุและสมาชิกเกษียณอายุก่อนกำหนดในปี 2563 (10 ก.ย. 2563).....อ่านทั้งหมด
-ประกาศขายทรัพย์ ต.นอกเมือง อ.เมืองสุรินทร์ จ.สุรินทร์ (10 ก.ย. 2563).....อ่านทั้งหมด
-ประกาศขายทรัพย์ ต.แวงน้อย อ.แวงน้อย จ.ขอนแก่น (10 ก.ย. 2563).....อ่านทั้งหมด
-ประกาศครั้งที่ 15/2563 เรื่อง ทุนส่งเสริมการศึกษาของบุตรสมาชิก ประจำปี 2563 (1 ก.ย. 2563).....อ่านทั้งหมด
-ประกาศครั้งที่ 14/2563 เรื่อง นโยบายและแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันการฟอกเงินและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง (31 ส.ค. 2563).....อ่านทั้งหมด
-ประกาศครั้งที่ 12/2563 เรื่อง วันหยุดชดเชยวันสงกรานต์ของสถาบันการเงินและสถาบันการเงินเฉพาะกิจ (20 ส.ค. 2563).....อ่านทั้งหมด
-ประชาสัมพันธ์เงินฝากเกษียณเกษมสุข (5 ส.ค. 2563).....อ่านทั้งหมด
-ว5/2563 เรื่อง โครงการเงินกู้พิเศษเพื่อจัดซื้อที่ดินการเกษตรสำหรับสมาชิก (3 ส.ค. 2563).....อ่านทั้งหมด
-ระเบียบว่าด้วยการให้เงินกู้ พ.ศ.2563 (17 ก.ค. 2563).....อ่านทั้งหมด
-ประกาศครั้งที่ 10/2563 เรื่อง วันหยุดชดเชยวันสงกรานต์ของสถาบันการเงินและสถาบันการเงินเฉพาะกิจ (7 ก.ค. 2563).....อ่านทั้งหมด
-ประกาศขายทรัพย์ ต.ตลาด จ.มหาสารคาม (30 มิ.ย. 2563).....อ่านทั้งหมด
-ประชาสัมพันธ์ซื้อหุ้นพิเศษช่วงโบนัส (สำหรับพนักงาน ธ.ก.ส.เท่านั้น) (25 มิ.ย. 2563).....อ่านทั้งหมด
-ประชาสัมพันธ์เงินฝากออมทรัพย์พิเศษสุขทวีและเงินฝากออมทรัพย์พิเศษวัยยิ้ม (24 มิ.ย. 2563).....อ่านทั้งหมด
-ว4/2563 เรื่อง การขอรับทุนส่งเสริมการศึกษาของบุตรสมาชิก ประจำปี 2563 (18 มิ.ย. 2563).....อ่านทั้งหมด
-ประกาศขายทรัพย์ ต.ห้วยซ้อ จ.เชียงราย (16 มิ.ย. 2563).....อ่านทั้งหมด
-ประกาศที่ 0877/2563 เรื่อง การกู้เงินโดยใช้ ที่ดิน/ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างเป็นหลักประกัน (12 มิ.ย. 2563).....อ่านทั้งหมด
-ประกาศขายทรัพย์ ต.แก่งเลิงจาน จ.มหาสารคาม (10 มิ.ย. 2563).....อ่านทั้งหมด
-ประกาศขายทรัพย์ ต.สูงเนิน จ.นครราชสีมา (9 มิ.ย. 2563).....อ่านทั้งหมด
-ประกาศครั้งที่ 9/2563 เรื่อง นโยบายด้านการส่งเสริมหลักธรรมาภิบาล (29 พ.ค. 2563).....อ่านทั้งหมด
-ประกาศครั้งที่ 8/2563 เรื่อง ขอขยายเวลาการสอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ (19 พ.ค. 2563).....อ่านทั้งหมด
-ประกาศครั้งที่ 7/2563 เรื่อง ขอขยายเวลาการสอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ (5 พ.ค. 2563).....อ่านทั้งหมด
-ขั้นตอนการทำเอกสารสำหรับบัญชีเงินฝากสุขทวีที่ครบกำหนด (9 เม.ย. 2563).....อ่านทั้งหมด
-ว.3 /2563 เรื่อง มาตรการช่วยเหลือสมาชิกที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) (3 เม.ย. 2563).....อ่านทั้งหมด
-ประชาสัมพันธ์เงินฝากออมทรัพย์พิเศษวัยยิ้ม (2 เม.ย. 2563).....อ่านทั้งหมด
-ว.2/2563 เรื่อง เปิดโครงการให้เงินกู้แก่สมาชิก(เงินกู้สามัญเพื่อชำระหนี้สินภายนอก2) (30 มี.ค. 2563).....อ่านทั้งหมด
-ประกาศครั้งที่ 6/2563 เรื่อง สอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ (30 มี.ค. 2563).....อ่านทั้งหมด
-ประกาศครั้งที่ 5/2563 เรื่อง อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ (30 มี.ค. 2563).....อ่านทั้งหมด
-ประกาศครั้งที่ 4/2563 เรื่อง อัตราดอกเบี้ยเงินรับฝากจากสหกรณ์อื่น (30 มี.ค. 2563).....อ่านทั้งหมด
-ที่ 523/2563 เรื่องมาตรการรองรับสถานการณ์การระบาดของเชื้อไวรัส COVID19 (24 มี.ค. 2563).....อ่านทั้งหมด
-ประกาศขายทรัพย์ ต.ตลาด อ.เมือง จ.มหาสารคราม (11 มี.ค. 2563).....อ่านทั้งหมด
-ประชาสัมพันธ์เงินฝากออมทรัพย์ Mobile (2 มี.ค. 2563).....อ่านทั้งหมด
-ประกาศรายชื่อคณะกรรมการดำเนินการที่ได้รับเลือกตั้งจากที่ประชุมใหญ่ (4 ก.พ. 2563).....อ่านทั้งหมด
-ว.1/2563 เรื่อง เชิญ ประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2562 (16 ม.ค. 2563).....อ่านทั้งหมด
-รายงานการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2562 (7 ม.ค. 2563).....อ่านทั้งหมด
-ประกาศที่ 8/2562 เรื่อง ยกเลิกหมายเลขผู้สมัครรับการสรรหาเป็นคณะกรรมการดำเนินการ สอ.ธกส. ประจำปี 2563 (30 ธ.ค. 2562).....อ่านทั้งหมด