หมายเลขโทรศัพท์ภายใน สกส
 ฝ่ายจัดการ (Podium ชั้น5 02-558-6555)
 ผู้จัดการ (นายฐิติวัฒน์ ลิชูปถัมภ์ยศ)  8262
 รองผู้จัดการสายงานสินเชื่อ/ นิติกร (นางสาวนฤมล เลิศจิรกุล)  8261
 รักษาการรองผู้จัดการสายงานการเงินและบัญชี (นางสาวนันทนิตย์ ธรรมนิตยกุล)  8986
 รองผู้จัดการสายงานบริหาร (นางสาวธนาพร โรจนธรรมกุล)  8264

เบอร์ติดต่อกลุ่มงาน
 กลุ่มงานสินเชื่อ  WAN 8990
   มือถือ 087-0519276
   แฟ็กซ์ 02-5793311
 กลุ่มงานสินเชื่อ(นิติกร)  WAN 8991
   มือถือ 061-5767367 (นิติกร)
 กลุ่มงานการเงิน/เงินกู้ฉุกเฉิน  WAN 8263
   มือถือ 090-3014341
   แฟ็กซ์ 02-5795533
 กลุ่มงานสมาชิกสัมพันธ์  WAN 8995
   มือถือ 087-0004361
   แฟ็กซ์ 02-5793311
 กลุ่มงานบัญชี  WAN 8989
   มือถือ 087-0519238
   แฟ็กซ์ 02-5795533
 กลุ่มงานกลยุทธ์และอำนวยการ  WAN 8996
   แฟ็กซ์ 02-5793311
 กลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศ  WAN 8985
   มือถือ 097-1163039
   แฟ็กซ์ 02-5795533

หมายเลขโทรศัพท์มือถือฝ่ายจัดการ
 รองผู้จัดการสายงานสินเชื่อ/ นิติกร (นางสาวนฤมล เลิศจิรกุล)  090-9611889
 รักษาการรองผู้จัดการสายงานการเงินและบัญชี (นางสาวนันทนิตย์ ธรรมนิตยกุล)  096-9596249
 รองผู้จัดการสายงานบริหาร (นางสาวธนาพร โรจนธรรมกุล)  081-7778813