พฤ
อา

กิจกรรม

04/03/2563 : วันทำการนางเลิ้ง

04/03/2563 : วันทำการนางเลิ้ง

11/03/2563 : วันทำการนางเลิ้ง

11/03/2563 : วันทำการนางเลิ้ง

18/03/2563 : วันทำการนางเลิ้ง

18/03/2563 : วันทำการนางเลิ้ง

23/03/2563 : วันทำการนางเลิ้ง

23/03/2563 : วันทำการนางเลิ้ง

อัตราดอกเบี้ย

ประเภท ดอกเบี้ย
ฉุกเฉิน(ปกติ) 5.10
ฉุกเฉิน(ส่งแต่ดอกเบี้ย) 5.20
ฉุกเฉิน(ส่งแต่ด) 5.10
สามัญ 5.10
สามัญคุณภาพชีวิต 3.60
พิเศษ 5.10
พิเศษเคหะ 1-10 5.10
พิเศษใช้หุ้น 50% 5.10
พิเศษใช้หุ้น 80% 5.10
พิเศษใช้หุ้น 80% 5.20
พิเศษใช้หุ้น 90% 5.20
พิเศษใช้หุ้น 5.35
พิเศษลงทุน(3) 5.45
พิเศษลงทุน(4) 5.45
ประเภท ดอกเบี้ย
1. เงินฝากออมทรัพย์
ออมทรัพย์ปกติ 1.25
เงินฝากสบายใจ 1.25
เงินฝากออมทรัพย์ (Mobile) 2.00
2. เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ
เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ 1.75
เงินฝากออมทรัพย์พิเศษสาขา 1.75
เงินฝากออมทรัพย์วัยยิ้ม 2.50
เงินฝากออมทรัพย์เพิ่มโชค 1.75
เงินฝากเกษียณเกษมสุข(รหัส 05) 2.50
เงินฝากเกษียณเกษมสุข(รหัส 20) 3.63
เงินฝากออมทรัพย์เกษียณมั่นคง 2.50
เงินฝากเกษียณทวีสุข (60) 15 เดือน 3.15
เงินฝากเกษียณทวีสุข (60) 30 เดือน 3.30
เงินฝากออมทรัพย์พิเศษสุขทวี 6 เดือน 2.40
เงินฝากออมทรัพย์พิเศษสุขทวี 12 เดือน 2.90
เงินฝากออมทรัพย์พิเศษสุขทวี 24 เดือน 3.10
เงินฝากออมทรัพย์พิเศษสุขทวี 36 เดือน 3.25
เงินฝากออมทรัพย์พิเศษสุขทวี 48 เดือน 3.40
3. เงินฝากประจำ
เงินฝากประจำ 6 เดือน, 12 เดือน 2.75
เงินฝากทวีทรัพย์ 8 3.50
เงินฝากทวีทรัพย์ 9 3.40

การชำระเงิน

ธนาคาร

ธ.ก.ส.

สาขา

บางเขน

เลขที่บัญชี

01-000100740-1

ธนาคาร

กรุงไทย

สาขา

เยาวราช

เลขที่บัญชี

001-6-17529-8

ธนาคาร

กรุงเทพ

สาขา

บางลำพู

เลขที่บัญชี

116-3-12643-4

ธนาคาร

กสิกรไทย

สาขา

นางเลิ้ง

เลขที่บัญชี

062-1-00444-1

สาขา

สี่แยกเกษตร

เลขที่บัญชี

778-1-00444-2

ธนาคาร

ทหารไทย

สาขา

สนามเสือป่า

เลขที่บัญชี

046-1-05280-5

ธนาคาร

กรุงศรีอยุธยา

สาขา

สี่แยกวิสุทธิ์กษัตริย์

เลขที่บัญชี

071-0-03030-0

*หมายเหตุ

การโอนเงินผ่านธนาคารเพื่อทำธุรกรรมกับสหกรณ์ฯ สมาชิกต้องนำใบ Pay In ของธนาคาร ส่งแฟกซ์ หรือผ่าน Line@ ของสหกรณ์ฯ
โดยแจ้งภายในวันที่ทำรายการ ระบุเลขทะเบียน ชื่อ-สกุล และประเภทรายการ แฟกซ์มาที่ 02-5793311 หรือ 02-5795533 หรือโทรสอบถามเพิ่มเติม >>คลิก<<
กรณีโอนหลัง 15.30 น. และวันหยุดทำการ ให้สหกรณ์รับชำระเงินกู้เป็นวันทำการถัดไป

ช่องทางการติดต่อ

ติดต่อเรา

Add Friend

Download Application

สหกรณ์ออมทรัพย์
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร จำกัด
2346 อาคารโพเดียม ชั้น 5 ถนนพหลโยธิน แขวงเสนานิคม
เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์ 0-2558-6100
โทรสาร 0-2579-3311, 0-2579-5533
E-mail: baaccoop@gmail.com

ลิขสิทธิ์ถูกต้อง © 2561 สหกรณ์ออมทรัพย์ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร จำกัด